Τα τελευταία χρόνια η εταιρία μας δραστηριοποιήθηκε και στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχουμε ολοκληρώσει και βρίσκεται στην κατοχή μας 1 Φ/Β σταθμός ισχύος 200kw στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αργολίδος.

 

Από την δραστηριότητα αυτή αποκτήσαμε μεγάλη εμπειρία σε ότι αφορά την κατασκευή καθώς και την συντήρηση Φ/Β σταθμών ώστε να έχουμε την καλύτερη απόδοση που σημαίνει και τα καλύτερα δυνατά οικονομικά οφέλη. Ειδικότερα η συντήρηση και η παρακολούθηση των Φ/Β σταθμών από εξειδικευμένες και πιστοποιημένες εταιρίες αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας ενός σταθμού καθώς προλαμβάνονται δυσλειτουργίες που στο μέλλον μπορεί να επιφέρουν μεγάλη οικονομική ζημία.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας να προτείνουμε τους κατάλληλους συνεργάτες για την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των Φ/Β σταθμών σας.

 

Ισολογισμοι Εταιρείας